Skilsmisse, ægtepagt

Som udgangspunkt er alt hvad to ægtefæller ejer, ejet i formuefællesskab dem imellem.

Hvis I ønsker at holde jeres formue uden for formuefællesskabet, kan I oprette en ægtepagt om særeje. Den behøver ikke at omfatte alt, hvad I ejer, men kan begrænses til en del af formuen, eller konkrete enkeltting.

Vi giver dig gode råd vedrørende alle familie- og arveretlige spørgsmål, herunder forhold for ugifte samlevende.

Andre områder:
Testamenter
Gaver
Ægtefællers formueforhold
Ægtefælleskifte ved separation eller skilsmisse
Skat i forbindelse med familie- og arveret