Danske Familieadvokater

Vi er medlem af Danske FAMILIEadvokater, som er en landsdækkende forening af specialiserede advokater, der rådgiver og bistår private med løsning af juridiske spørgsmål og konflikter.

Som medlem arbejder vi efter særlige etiske regler, der er aftalt mellem Advokatsamfundet og Forbrugerrådet. Vi er forpligtet til at deltage i foreningens kurser og tilbud om videreuddannelse og der foretages, i henhold til foreningens vedtægter, kontrol af vores arbejde.