Selskaber

Efter at vi i 2010 fik en ny selskabslov, kan det for mange være svært at holde rede i nye- og gamle regler, overgangsregler mv.

Vi rådgiver om alle dele af selskabsretten, herunder aktie- og anpartsselskabsret, interessentskaber.

Vi rådgiver bl.a. i valg af selskabsform, stiftelse af selskaber, planlægning og udførsel af generationsskifter og optagelse af medarbejdere i ejerkredsen.
Vi kan også vurdere, om de ønskede ændringer skal foretages skattefrit eller skattepligtigt.

Andre områder:
Vedtægtsforhold
Forberedelse og håndtering af generalforsamlinger
Fusioner
Spaltninger
Kapitaltilførsel og kapitalafgang
Aktionærforhold
Likvidationer
Registreringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og andre offentlige myndigheder
Skat i forbindelse med selskabsretten