Inkasso

Inkasso handler om at inddrive penge, som ikke er blevet betalt til tiden.
Det kan være dyrt, ressourcekrævende og i sidste ende afgørende for virksomhedens overlevelse. Vi anbefaler derfor en fast forretningsgang i forhold til opkrævning af tilgodehavender, og kan rådgive dig om, hvordan din virksomhed gør det bedst.

Andre områder:
Rykkerskrivelser
10 dags rykkere
Forlig
Betalingspåkrav
Retssagsbehandling
Fogedsager
Pantesager og udlæg
Tvangsfuldbyrdelse, herunder tvangsauktioner