Generationsskifte

Et generationsskifte handler ikke kun om salget af din virksomhed. Det handler også om dig som virksomhedsejer. Det handler derfor også om, at du forbereder dig på de forskellige aspekter af skiftet.
En tilpasning af købers forhold og ejerstruktur er vigtig for, at generationsskiftet skal blive en succes. Skal købet af virksomheden ske personligt eller gennem et selskab? Har køber mulighed for at overtage skattebyrden, når virksomheden overdrages til børn eller nære medarbejdere? Skal virksomheden i stedet sælges til en ekstern køber?

Vi kan give dig rådgivning under hele forløbet – dvs. den indledende analyse af virksomheden, udarbejdelse af handlingsplan, klargøring af virksomheden og gennemførelse.

Andre områder:
Overdragelse til næste generation
Omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskab
Etablering af holdingselskab
Strukturændring som skattefri spaltning, tilførsel af aktiver og fusion