Nyhedsarkiv

Artikel – Udlejer bør udlevere vejledning til lejekontrakt

Såfremt du som udlejer glemmer at udlevere vejledningen til en lejekontrakt  kan det få store konsekvenser . En nyere landsretsdom havde to lejere ikke fået udleveret vejledningen til sin lejekontrakt, som var indgået på typeformular A, 8. udg. På den baggrund anså Landsretten at lejekontrakten var indgået på en uautoriseret blanket, hvilket betød at udlejeren […]

Artikel – Kan alle købe fast ejendom i Danmark ?

Det er ikke alle der kan få lov til at købe fast ejendom i Danmark. Såfremt man ikke har dansk statsborgerskab eller har været bosiddende i udlandet i en længere periode er der nogle betingelser, der skal være opfyldt. Som udgangspunkt skal der ses på hvorvidt der er tale om køb af en helårsbolig eller […]

Artikel – Forældrekøb

Nu nærmer tiden sig til at mange af landets studerende skal i gang med en videregående uddannelse i de større byer. At forældre køber en lejlighed, deres børn kan flytte hjemmefra og studere i, er slet ikke noget usædvanligt syn. Normalt går det under navnet “forældrekøb“, og det er en nem måde for forældre at […]

ARTIKEL – Noget for noget

Hvad må en reparatør/værksted gøre for at få betaling. Må der ske tilbageholdelse i det reparerede?

Ny hjemmeside

Advokaterne Passagen er kommet godt i gang med 2016.