Artikel – Kan alle købe fast ejendom i Danmark ?

Det er ikke alle der kan få lov til at købe fast ejendom i Danmark. Såfremt man ikke har dansk statsborgerskab eller har været bosiddende i udlandet i en længere periode er der nogle betingelser, der skal være opfyldt.

Som udgangspunkt skal der ses på hvorvidt der er tale om køb af en helårsbolig eller et sommerhus, og herunder om du er EU-borger eller ej.

Krav om bopæl ved køb af fast ejendom i Danmark

Såfremt du ikke har bopæl i Danmark eller ikke har haft bopæl i Danmark i periode

Hvis man ikke har bopæl i Danmark og heller ikke tidligere har haft bopæl i Danmark i mindst fem år, kræves der som udgangspunkt en særlig tilladelse fra Justitsministeriet, hvis man vil købe en bolig i Danmark. Sammenregning af de fem år er nødvendigvis ikke sammenhængende. Man har bopæl i Danmark, såfremt man har et “fast og varigt hjem” i Danmark, men der vil være tale om en konkret vurdering.

Hertil er der en undtagelse for EU-borgere, idet EU-borgere har mulighed for at erhverve fast ejendom i Danmark uden at skulle indhente en særlig tilladelse fra Justitsministeriet også, selvom man ikke opfylder kravene om bopæl i Danmark. Såfremt man EU-borger kan man altså uden tilladelse købe fast ejendom i Danmark, hvis den pågældende ejendom skal tjene som helårsbolig for borgeren. Der stilles dog krav om, at man udfylder en såkaldt ”tro- og love-erklæring”.


Køb af sommerhus

Ved køb af sommerhus i Danmark, falder vi dog, for så vidt angår privatpersoner, tilbage på hovedreglen om, at du skal have bopæl i Danmark eller tidligere have haft dette i mindst fem år. Her gælder de lempeligere regler for EU-borgere altså ikke. Som udlænding har man dog ret til at arve et sommerhus i Danmark, ligesom der er mulighed for at overtage et sommerhus i forbindelse med skilsmisse eller en ægtefælles død, selvom man ikke lever op til kravene om bopæl.

Såfremt man har en ”særlig tilknytning” til Danmark, medfører det at man efter forudgående tilladelse har mulighed for at få lov til at erhverve et sommerhus i Danmark, selvom man som udgangspunkt ikke opfylder kravene til bopæl. Et eksempel på tilladelse kunne være man har en personlig tilknytning til den ejendom, såsom familiære årsager. Et andet eksempel kunne være, at man tidligere har opholdt sig i Danmark. Der er således tale om en  samlet vurdering af den enkelte persons tilknytning til Danmark, og bedømmelsen foretages af Justitsministeriet på baggrund af en ganske udførlig ansøgning om tilladelse til at købe.

Køb af fast ejendom er en kompliceret proces, og herunder er reglerne omfattende. Du bør derfor kontakte Advokaterne Passagen. Vi har mange års erfaring med ejendomshandler, og er altid klar til at guide dig igennem forløbet og sikre dig mod ubehageligheder på den anden side af boligkøbet.