A-post bortfalder – bevissikringens fremtid er usikker

Den 1. juli 2016 har Post Danmark ikke længere pligt til at levere breve fra dag til dag – A-breve. Det betyder at de virksomheder, der  skal sende advarsler eller opsigelser med afleveringsattester m.m. fremadrettet skal finde et alternativt til dette.

Det vil medføre, at B-breve vil være standard, hvor postgangen kan være op til 5 dage undervejs.

Post Danmark har dog meddelt, at man vil tilbyde en afløser for A-brevene i form af et særligt brev kaldet Quickbrevet.

Post Danmark udtaler følgende: ”Da de nye Quickbreve ligger udenfor befordringspligten, bliver de pålagt moms, og derfor kan almindelige frimærker ikke benyttes til Quickbreve. Men vi laver et nyt frankeringsmærke, ligesom man kan benytte Mobilporto. De nye Quickbreve skal sendes fra landets ca. 1.100 posthuse, og der vil blive lanceret et særligt frankeringsmærke til dem. Prisen for Quickbrevet bliver 27 kr.”.  Virksomhederne vil dog kunne fratrække momsen.

Det kan være en mulighed at fremsende en advarsel eller opsigelse til f.eks. en medarbejde via e-mail eller SMS.

Det fremgår i almindelighed, at en opsigelse skal meddeles skriftlig, men dette er ikke forbundet med et formkrav i forhold til hvilket medie man som virksomhed vil anvende, medmindre der er aftalt nærmere herom.

Ved fremsendelse af en opsigelse ved e-mail skal virksomhed være opmærksom på, at e-mailen kan risikere at komme modtageren i hænde senere end forventet grundet eventuelle IT-mæssige udfordringer, hvilket i værste tilfælde kan medføre, at en virksomhed i forbindelse med en opsigelse kan være forpligtet til at skulle betale en ekstra måneds løn.

Der kan dog være udfordringer ved at sende en eventuel opsigelse via SMS, da det kan være vanskeligt at dokumentere hvorvidt den pågældende medarbejder har modtaget opsigelsen. Det kan være at mobiltelefonen har været slukket eller i stykker, hvorfor dette vil medføre en væsentlig bevisbyrde, som kan være svær for virksomheden at løfte.

Advokaterne Passagen anbefaler – såfremt det er muligt – at sende advarsler eller opsigelser via flere medier for at være sikker på, at beskeden kommer frem i rette tid.

Derfor: Kontakt Advokaterne Passagen, hvis der er tvivl om hvordan du bevissikrer, så kan vi vejlede dig til den bedste løsning.