Hegnssager – tvist eller retsforlig

Mange kan opleve, at naboen sætter et hegn eller planter hæk uden forudgående aftale eller at den gamle hæk efterhånden er blevet for høj eller klippet for langt ned med gene til følge.

Det er ofte små ting, som medfører mange års nabotvister, hvilket ingen ikke vinder på i sidste ende.

Det bedste er selvfølgelig, at man som naboer taler sammen og får løst konflikten i mindelighed. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så er der mulighed for at lade tvisten om, hvorvidt hegnet er lovligt eller for højt eller lavt, blive afgjort af et hegnssyn.

Advokaterne Passagen har stor erfaring i hegnssyn, skelforretninger samt nabostridigheder og arbejder for, at en evt. hegnssynssag eller skelforretning ikke fører til en optrapning af en nabokonflikt, men tværtimod finder en mindelig løsning, som alle kan leve med.

Hos Advokaterne Passagen møder vi ofte den opfattelse, at et hegnssyn en skelforretning eller en retssag koster mange penge og folk derfor undlader at indlede processen. Prisen, som er – kr. 50.000,00 til kr. 100.000,00 kr. er ikke unormalt – skal dog ikke afholde nogen fra at få sagen løst gennem en skelforretning.

De fleste mennesker har nemlig en hus- eller indboforsikring, hvori der er indeholdt en retshjælpsforsikring.

Denne retshjælpsforsikring vil i langt de fleste tilfælde give retshjælpsdækning både til at indlede en skelforretning og til at få dækket advokatomkostninger, uanset om det er dig eller naboen, der tager initiativet til at indlede en skelforretning.

Derfor: Kontakt Advokaterne Passagen, hvis der er tvivl om hegn, hæk eller skel, så kan vi vejlede dig til den bedste løsning.